Bàn Mixer

Amply Karaoke

Đẩy Công Suất

Vang Số – DSP

Vang Cơ

Loa Kéo – Di Động

Bàn Mixer
Amply Karaoke
Đẩy Công Suất
Vang Số – DSP
Thiết Bị Âm Thanh
Vang Cơ Karaoke

Micro Không Dây

Thiết Bị Âm Thanh

Loa Karaoke

Loa Sân Khấu

Subwoofer

Phụ Kiện

Micro Không Dây
Loa Kéo
Loa Karaoke
Loa Sân Khấu
Subwoofer
Phụ Kiện

Sản Phẩm Mới

Lượt xem: 481 Xem nhanh
Lượt xem: 540 Xem nhanh
Lượt xem: 823 Xem nhanh
Lượt xem: 562 Xem nhanh

Loa Karaoke

Loa BOSA C-MAX 3110

Lượt xem: 538 Xem nhanh
Lượt xem: 550 Xem nhanh
Lượt xem: 550 Xem nhanh

Đẩy BOSA

MAIN BOSA K4600

Lượt xem: 718 Xem nhanh
Lượt xem: 675 Xem nhanh
Lượt xem: 670 Xem nhanh

Đẩy Công Suất

MAIN 2 KÊNH DETON D1300

Lượt xem: 657 Xem nhanh

Đẩy Công Suất

MAIN CROW T10

Lượt xem: 703 Xem nhanh

Đẩy Công Suất

MAIN 2 KÊNH CROWN T7

GIỚI THIỆU

Kim Hưng Audio

Kim Hưng Audio phân phối âm thanh các sản phẩm mới như ,Thiết Bị Âm Thanh, Loa karaoke, Amply karaoke, Micro karaoke, Main Cục đẩy, Vang Số Karaoke, Bàn Mixer, phụ kiện âm thanh.
BOSA |RELACART | FULINDA | DETON | SANDY | BBS | JAMsound | PowerWorks

 

Lượt xem: 563 Xem nhanh
Lượt xem: 707 Xem nhanh
Lượt xem: 1.244 Xem nhanh
Lượt xem: 1.259 Xem nhanh
Lượt xem: 706 Xem nhanh
Lượt xem: 1.460 Xem nhanh
31.200.000 

⇒AMPLY KARAOKE

Lượt xem: 1.303 Xem nhanh
Lượt xem: 1.383 Xem nhanh
Lượt xem: 1.365 Xem nhanh
Lượt xem: 1.437 Xem nhanh
Lượt xem: 1.394 Xem nhanh
Lượt xem: 1.607 Xem nhanh
12.600.000 
Lượt xem: 1.554 Xem nhanh
Lượt xem: 1.598 Xem nhanh

⇒VANG SỐ – DSP

Lượt xem: 1.382 Xem nhanh
6.200.000 
Lượt xem: 1.398 Xem nhanh
7.400.000 
Lượt xem: 1.092 Xem nhanh
5.000.000 
Lượt xem: 1.308 Xem nhanh
9.200.000 
Lượt xem: 1.048 Xem nhanh
5.600.000 
Lượt xem: 938 Xem nhanh
5.400.000 

⇒VANG CƠ

Lượt xem: 1.225 Xem nhanh
Lượt xem: 1.194 Xem nhanh
Lượt xem: 1.216 Xem nhanh
4.400.000 
Lượt xem: 1.230 Xem nhanh
Lượt xem: 1.226 Xem nhanh

⇒MICRO KARAOKE

Lượt xem: 653 Xem nhanh
2.000.000 
Lượt xem: 1.009 Xem nhanh
Lượt xem: 721 Xem nhanh
Lượt xem: 931 Xem nhanh
Lượt xem: 1.340 Xem nhanh
Lượt xem: 831 Xem nhanh
Lượt xem: 1.514 Xem nhanh
Lượt xem: 1.493 Xem nhanh

⇒BÀN MIXER

Lượt xem: 2.169 Xem nhanh
Lượt xem: 2.441 Xem nhanh
12.600.000 
Lượt xem: 2.464 Xem nhanh
13.200.000 
Lượt xem: 2.252 Xem nhanh
Lượt xem: 2.552 Xem nhanh
Lượt xem: 2.239 Xem nhanh
4.000.000 
Lượt xem: 2.197 Xem nhanh
Lượt xem: 2.287 Xem nhanh

⇒ĐẨY CÔNG SUẤT

Lượt xem: 1.270 Xem nhanh
Lượt xem: 541 Xem nhanh
Lượt xem: 827 Xem nhanh
Lượt xem: 1.385 Xem nhanh
Lượt xem: 708 Xem nhanh
Lượt xem: 923 Xem nhanh
Lượt xem: 1.355 Xem nhanh

⇒LOA KARAOKE

Lượt xem: 1.486 Xem nhanh
22.200.000 
Lượt xem: 564 Xem nhanh
Lượt xem: 1.383 Xem nhanh
11.800.000 
Lượt xem: 1.343 Xem nhanh
Lượt xem: 993 Xem nhanh
30.200.000 
Lượt xem: 913 Xem nhanh
13.200.000 
Lượt xem: 1.427 Xem nhanh
14.200.000 

⇒SUBWOOFER

Lượt xem: 3.336 Xem nhanh
Lượt xem: 3.373 Xem nhanh
Lượt xem: 3.506 Xem nhanh
Lượt xem: 3.390 Xem nhanh
Lượt xem: 3.444 Xem nhanh
Lượt xem: 3.452 Xem nhanh
Lượt xem: 824 Xem nhanh

⇒THIẾT BỊ ÂM THANH

Lượt xem: 1.375 Xem nhanh
Lượt xem: 1.368 Xem nhanh
Lượt xem: 1.314 Xem nhanh
Lượt xem: 957 Xem nhanh
1.500.000 
Lượt xem: 1.370 Xem nhanh
Lượt xem: 1.334 Xem nhanh
Lượt xem: 1.309 Xem nhanh

⇒PHỤ KIỆN

Lượt xem: 204 Xem nhanh
Lượt xem: 1.470 Xem nhanh
Lượt xem: 1.474 Xem nhanh
Lượt xem: 1.083 Xem nhanh
Lượt xem: 1.449 Xem nhanh

»AMPLY KARAOKE«

Lượt xem: 1.298 Xem nhanh
Lượt xem: 1.757 Xem nhanh
Lượt xem: 1.371 Xem nhanh
Lượt xem: 1.584 Xem nhanh
Lượt xem: 1.599 Xem nhanh
Lượt xem: 1.464 Xem nhanh
Lượt xem: 1.387 Xem nhanh
Lượt xem: 1.380 Xem nhanh

»VANG SỐ – DSP«

Lượt xem: 1.493 Xem nhanh
6.800.000 
Lượt xem: 973 Xem nhanh
6.300.000 
Lượt xem: 1.402 Xem nhanh
Lượt xem: 1.408 Xem nhanh
5.800.000 
Lượt xem: 1.232 Xem nhanh
5.600.000 

»MICRO KARAOKE«

Lượt xem: 748 Xem nhanh
Lượt xem: 932 Xem nhanh
Lượt xem: 730 Xem nhanh
9.200.000 
Lượt xem: 1.515 Xem nhanh
Lượt xem: 1.494 Xem nhanh
Lượt xem: 846 Xem nhanh

»BÀN MIXER«

Lượt xem: 2.281 Xem nhanh
Lượt xem: 2.528 Xem nhanh
1.900.000 
Lượt xem: 2.170 Xem nhanh
Lượt xem: 2.230 Xem nhanh
10.600.000 
Lượt xem: 2.191 Xem nhanh
13.200.000 
Lượt xem: 2.507 Xem nhanh

»ĐẨY CÔNG SUẤT«

Lượt xem: 1.365 Xem nhanh
Lượt xem: 1.414 Xem nhanh
Lượt xem: 817 Xem nhanh
Lượt xem: 1.352 Xem nhanh
Lượt xem: 1.348 Xem nhanh

»LOA KARAOKE«

Lượt xem: 1.337 Xem nhanh
Lượt xem: 890 Xem nhanh
25.200.000 
Lượt xem: 918 Xem nhanh
9.200.000 
Lượt xem: 870 Xem nhanh
23.600.000 
Lượt xem: 1.321 Xem nhanh
13.800.000 

»SUBWOOFER«

Lượt xem: 3.507 Xem nhanh
Lượt xem: 3.337 Xem nhanh
Lượt xem: 3.516 Xem nhanh
Lượt xem: 3.377 Xem nhanh
Lượt xem: 3.427 Xem nhanh

»THIẾT BỊ ÂM THANH«

Lượt xem: 1.376 Xem nhanh
Lượt xem: 913 Xem nhanh
Lượt xem: 1.315 Xem nhanh
Lượt xem: 1.340 Xem nhanh
Lượt xem: 1.341 Xem nhanh

»PHỤ KIỆN«

Lượt xem: 1.373 Xem nhanh
Lượt xem: 1.471 Xem nhanh
Lượt xem: 1.119 Xem nhanh